Главная » Бухгалтерські послуги » Аутсорсинг ведення бухгалтерського обліку

Аутсорсинг ведення бухгалтерського обліку

Згідно діючого законодавства підприємці та комерційні компанії зобов’язані забезпечити повну, достовірну фіксацію всіх фактів господарської діяльності. Складання звітності, реєстрація операцій, проведення розрахунків з бюджетом та державними фондами – представники бізнесу буквально закуті в рамки формальностей. Будь-яка помилка або недолік некомпетентного працівника неминуче спричинять пред’явлення вимог про оплату штрафів. Чи варто довіряти благополуччя фірми неперевіреною людині? Гідна альтернатива є завжди!

Аутсорсингова компанія Факторія Київ спеціалізується на аутсорсингу – веденні бухгалтерського обліку за цивільно-правовим договором. Клієнт передає функції професіоналам з багаторічним стажем і може забути про складання численних проводок. Відповідальність за повноту, якість і достовірність документації лягає на плечі кваліфікованих виконавців! При цьому захист від збитків, на відміну від трудового договору, становить 100%.

Віддалене ведення бухгалтерського обліку: порядок обслуговування


Аутсорсинг ведення бухгалтерського облікуПобудова ефективної системи відображення господарських операцій вимагає від фахівців детального вивчення діяльності. Ще на стадії укладання договору на абонентське обслуговування проводиться комплексний аналіз. Співробітники центру оцінюють галузеву специфіку, організаційну форму підприємства, а також визначають обсяг передбачуваної роботи і вартість послуг. Відповідальний фахівець забезпечує збір, а також зберігання інформації, дотримуючись правил конфіденційності.

Як і будь-який з видів аутсорсингу, ведення бухгалтерського обліку передбачає тісну взаємодію сторін. Організації оперативного обміну інформацією приділяється велика увага. Орієнтирами для команди Аутсорсингової компанії Факторія Київ є не тільки безпека, але і зручність співпраці. З абонентом налагоджується електронний документообіг. Це дозволяє клієнту в будь-який час вимагати всі необхідні довідки, виписки і звіти. Система працює в режимі віддаленого доступу, що повністю задовольняє потреби провідних менеджерів фірми. Перехід до аутсорсингу позитивно відбивається на автоматизації процесів, виключає ймовірність зловживань посадових осіб, скорочує адміністративні ризики.

Віддалене ведення бухгалтерського обліку знімає питання про зміст додаткових офісних площ, придбання канцелярського приладдя. Клієнту Аутсорсингової компанії Факторія Київ не потрібно піклуватися про перевірку компетентності обслуговуючих фахівців. Абоненти повністю звільнені від обов’язку зі сплати страхових внесків та листків непрацездатності, адже трудових відносин з виконавцями не виникає. Всю відповідальність за дії бухгалтерів, ризики, а також поточні витрати несе центр.

Що включає ведення бухгалтерії? Аутсорсинг з гарантією!

Комплексний супровід бізнесу здійснюється дистанційно. Професійна підтримка включає:

 • побудова системи руху матеріальних цінностей, грошей;
 • розрахунок заробітної плати персоналу, а також персоніфікований облік;
 • роботу з первинною документацією (обробка, зберігання, відновлення);
  зберігання декларацій, звітів, інших паперів;
 • оформлення балансу, пояснювальних записок та інших видів бухгалтерської звітності;
 • складання проводок згідно з планом рахунків;
 • розробка облікової політики, в тому числі застосовуваних в організації форм;
 • ведення регістрів, книг, журналів;
 • управління розрахунковим рахунком, оплата вимог контрагентів, побудова взаємин з обслуговуючим кредитною установою (за бажанням абонента);
 • проведення інвентаризацій, ревізій з підбиттям підсумків;
 • впровадження сучасних систем контролю;
 • організація роботи з підзвітними особами;
 • розробка локальних актів про матеріальну відповідальність працівників;
 • облік господарських контрактів, супровід угод;
 • проведення звірки з діловими партнерами;
 • розрахунок амортизаційних відрахувань;
 • декларування збитків;
 • збір документів для повернення надміру сплачених зборів, непрямих податків;
 • формування звітів про дебіторську / кредиторську заборгованість;
 • проведення розрахунків з засновниками / акціонерами компанії та багато іншого.


Підсумковий перелік послуг узгоджується в момент укладання угоди. Жорстких рамок не встановлюється, а цінова політика залишається гнучкою. Абонент має право передавати фахівцям компанії Факторія Київ як всі функції структурного підрозділу, так і окремі напрямки його роботи. Порядок ведення бухгалтерії (аутсорсингу) визначається в індивідуальному порядку. Багаторічний досвід дозволяє знаходити оптимальні рішення в будь-яких ситуаціях.

Сучасні методи організації бізнесу не вимагають серйозних витрат! Аутсорсингова компанія Факторія Київ  доведе це на практиці. 

Замовляйте бухгалтерські послуги у наших  профессіоналів. Факторія Київ має багаторічний успішний досвід роботи в данній сфері.

guest
0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі