Главная » Реєстрація / перереєстрація » Дайджест актуальних змін в сфері реєстрації ТОВ за 2019-2020 роки

Дайджест актуальних змін в сфері реєстрації ТОВ за 2019-2020 роки

Консультация юриста

Зміни в сфері реєстрації ТОВ

Товариства з обмеженою відповідальністю вважаються найпопулярнішою організаційно-правовою формою юридичних осіб в Україні (далі-Товариство).

3 жовтня 2019 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» 159-IX, який вступив в чинності 2 листопада 2019 року, ніж змінив Цивільний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі-Закон).

Найголовніші зміни, на які треба звернути увагу і що вони є підставою для зміни статуту Товариства, внесені в пункт 2 статті 44 Закону. А саме «рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом суспільства.

Тобто, якщо Товариство має статут в редакції до прийняття Закону 159-IX, то надання згоди на вчинення правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, буде прийматися виключно загальними зборами учасників Товариства! Якщо Товариством внесені зміни до статуту, з огляду на вимоги пункту 2 статті 44 Закону, то за бажанням Товариства в таких змінах статуту може бути передбачено, що надання згоди на здійснення такої угоди, можуть прийматися будь-яким іншим чином без згоди загальних зборів учасників Товариства.

Друге головне зміна передбачена в статті 23 Закону. Відтепер автоматично в разі смерті або припинення учасника Товариства його частка, яка складає більше 50 відсотків, переходить до його спадкоємцю або правонаступнику без згоди інших учасників.

Також, 6 грудня 2019 Верховна Рада України прийняла Закон №361-IX «Про зaпобігaння тa протідію легaлізaції (відмівaнню) доходів, одержaніх злочин шляхом, фінaнсувaнню тероризму тa фінaнсувaнню розповсюдження оружия мaсового знищення» (далі – Закон №361-IX). Закон №361-IX вступив в силу з 28 квітня 2020 року і вніс ряд змін в нормативно-правові акти, в тому числі до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

На підставі Закону №361-IX Товариства зобов’язані будуть підтримувати, оновлювати і повідомляти реєстратора про зміни інформації про кінцевих бенефіціарів та структуру власності протягом 30 робочих днів з дати виникнення таких і оновлювати ці відомості. У разі відсутності змін в структурі власності та відомостей про кінцевих власників юридичної особи, юридичні особи зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про відсутність таких змін.

Наказом Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2020 по 454/34737 прийняті нові форми заяв, які почали діяти з 01 червня 2020 року.

З 9 липня 2019 в Україні запрацювала нова електронна послуга, що дозволяє онлайн зареєструвати Товариство, що діє на підставі модельного статуту.

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 367 вводиться нова редакція модельного статуту Товариства і пояснюється, що «товариства з обмеженою відповідальністю, які на момент набрання чинності цією постановою діяли на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 1182 «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю», і до 18-червня 2019 не перейшли на діяльність на підставі власного статуту або модельного статуту, затвердженого цією постановою, з 18 червня 2019 вважаються перейшли на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого цією постановою , шляхом обрання варіантів «за замовчуванням».

Юристи компанії Факторія проконсультують вас з питань реєстрації ТОВ та інших послуг. Допоможуть скласти необхідні документи, заповнити і здати потрібні форми за відомостями державному реєстратору.