Главная » Юридичні послуги » Дайджест змін в законодавстві в сфері ліквідації ТОВ по 2018-2020 роки

Дайджест змін в законодавстві в сфері ліквідації ТОВ по 2018-2020 роки

Закриття ФОП

Припинення товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) шляхом ліквідації регулюється загальними нормами законодавства про ліквідацію юридичної особи, а саме Цивільним кодексом України (ст 110-122), Господарським кодексом України (ст.59), Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб , фізичних осіб – підприємців та громадських формувань »(ч.13 ст. 17) і т.д., а також спеціальними нормами Закону України« Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю »(ч. 1,2 ст. 48).

У цій статті ми не будемо в черговий раз розглядати загальний порядок припинення юридичної особи шляхом ліквідації, але торкнемося змін в законодавстві та судовій практиці за 2018-2020 роки в сфері ліквідації, що стосуються або можуть стосуватися також і Товариств.

Трохи про закон:
У 2018 році Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275-VIII).

У частинах 1,2 статті 48 Закону № 2275-VIII зазначено, що товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, а також в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом. Як бачимо, зміст статті нічого нового не передбачає, а посилає назад на загальні норми законодавства щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

замітка:
Взагалі норми законодавства, що стосуються процесу ліквідації юридичної особи є найбільш стабільними, в порівнянні з нормами, що регулюють процес реєстрації або поточної діяльності юридичної особи.

Так, 11 листопада 2018 на офіційному сайті Судової влади України, Сьомий апеляційний адміністративний суд роз’яснив роботу ліквідаційної комісії в разі ліквідації установи, про що можна дізнатися за посиланням.

Увагу привертають рішення, внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР) за станом на 15 липня 2019 року, опубліковані в Дайджесті судової практики Верховного Суду (далі – Верховний Суд) у справах, що виникають з корпоративних відносин, про що можна дізнатися з засланні.

ВС дає чітке розмежування в порядку якого судочинства адміністративного або господарського залежить розгляд справ при прийнятті рішень загальними зборами товариствами.

Так, ВС приходить до висновку, якщо з позовних вимог про оскарження дій державного реєстратора видно необхідність захисту корпоративних прав особистості, то ці обставини виключають можливість розгляду такого спору в порядку адміністративного судочинства. Наприклад, якщо виникне суперечка про підробку добровільного рішення про ліквідацію Товариства, а також інших неправомірних дій у процесі ліквідації Товариства, то спір буде розглядатися в порядку господарського судочинства. (Рішення Великої палати Верховного Суду від 22 серпня 2018року по Справі № 805/4505 / шістнадцятого Рішення Великої палати Верховного Суду від 5 червня 2018 (Справа № 11-479апп18 (№ 805/4506 / шістнадцятий)).

Підставою прийняття таких рішень ВС залежить від ознак і характеристик публічно-правового спору, з огляду на таке. Особа, яка вважає, що його право або інтерес порушені шляхом подачі і внесення до ЄДР недостовірних відомостей, може зажадати їх захисту через коригування відомостей ЄДР та відображенні в ЄДР відповідних дійсних відомостей способом, що забезпечить ефективне відновлення і захист його порушених прав і інтересів, в зокрема, шляхом скасування запису в ЄДР (п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»). В іншому випадку такий спір розглядається в господарському порядку.

ВС встановив, що вимога про визнання неправомірними дій державного реєстратора щодо внесення до ЄДР відомостей, в достовірності яких виник корпоративний спір, має похідний характер від корпоративного спору і залежить від наявності самого порушеного права, що підлягає захисту ефективному спосіб (Рішення Великої палати Верховного Суду від 4 вересня 2018 з справі № 904/5857/17).

Припинення діяльності юридичної особи органами державної влади за рішенням суду називається примусової ліквідацією. Рішення суду про таку ліквідації може бути прийнято, коли Товариство займається діяльністю, яка заборонена законодавством; за неподання протягом року Товариством в податкові органи декларацій і фінансових звітностей тощо. Перелік таких заборон можна знайти в Цивільному кодексі України, так і в інших законах, що розповідають про статус Товариства.

Постійний аналіз законодавства і судової практики по ліквідації Товариств допоможе уникнути тих чи інших помилок в процесі прийняття і складання рішень, документів з цього приводу Товариством.

Юристи компанії “Факторія” завжди знаходяться в курсі всіх змін законодавства та судової практики, що стосуються процесу ліквідації Товариства і допоможуть уникнути помилок при складанні та подачі документів при ліквідації Товариства в органи державної влади.