Главная » Ліцензування » Ліцензія на охоронну діяльність

Ліцензія на охоронну діяльність

Охоронна діяльність являє собою процес надання послуг з охорони фізичних осіб, їх майна, а також майна юридичних осіб.

Ліцензія на охоронну діяльність являє собою документ державного зразка, який дозволяє здійснювати охоронну діяльність.

Ліцензія на охоронну діяльність в Україні може видаватися Міністерством внутрішніх справ України фізичній особі-підприємцю або юридичній особі.

Ліцензія МВС на охоронну діяльність дозволяє суб’єкту охоронної діяльності виробляти охорону майна не тільки громадян, але і юридичних осіб.

Послуги охорони майна та фізичних осіб забезпечується охоронним персоналом шляхом здійснення наступних заходів:

 • використання пунктів централізованого спостереження, технічних засобів охорони, транспорту реагування, службових собак;
 • контроль за станом майнової безпеки об’єкта охорони;
 • запобігання загрозам особистій безпеці фізичної особи, яка охороняється;
 • реагування на протиправні дії, пов’язані з посяганням на об’єкт охорони.

До заяви про видачу ліцензії на охоронну діяльність додаються документи, що підтверджують відповідність до встановлених вимог щодо співробітників, які задіяні в здійсненні охоронних заходів.

Ліцензія на приватну охоронну діяльність не може бути отримана, якщо буде:

 • встановлено невідповідність здобувача ліцензії ліцензійним умовам;
 • виявлено недостовірність даних у підтвердних документах, поданих претендентом ліцензії.

Суб’єкт охоронної діяльності, який отримав ліцензію, зобов’язаний:

 • зберігати протягом терміну дії ліцензії документи, копії яких подавались органу ліцензування;
 • повідомляти органу ліцензування про всі зміни в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;
 • зберігати фото і відеоматеріали, отримані під час проведення охоронної діяльності;
 • вести письмовий або електронний облік договорів охорони;
 • вказувати в договорах охорони умов відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок неналежного виконання охоронної діяльності;

Ліцензований суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний негайно повідомляти будь-яким способом територіальні органи Національної поліції про факти виникнення правопорушень по відношенню до персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які перебувають під охороною.

Ціна на ліцензію з охоронної діяльності полягає з адміністративного збору та вартості послуг юридичної компанії.