Главная » Ліцензування » Ліцензія на охоронну діяльність

Ліцензія на охоронну діяльність

Охоронна діяльність являє собою процес надання послуг з охорони фізичних осіб, їх майна, а також майна юридичних осіб.

Ліцензія на охоронну діяльність являє собою документ державного зразка, який дозволяє здійснювати охоронну діяльність.

Ліцензія на охоронну діяльність в Україні може видаватися Міністерством внутрішніх справ України фізичній особі-підприємцю або юридичній особі.

Ліцензія МВС на охоронну діяльність дозволяє суб’єкту охоронної діяльності виробляти охорону майна не тільки громадян, але і юридичних осіб.

Послуги охорони майна та фізичних осіб забезпечується охоронним персоналом шляхом здійснення наступних заходів:

  • використання пунктів централізованого спостереження, технічних засобів охорони, транспорту реагування, службових собак;
  • контроль за станом майнової безпеки об’єкта охорони;
  • запобігання загрозам особистій безпеці фізичної особи, яка охороняється;
  • реагування на протиправні дії, пов’язані з посяганням на об’єкт охорони.

Відео на тему ліцензія на охоронну діяльність

 

До заяви про видачу ліцензії на охоронну діяльність додаються документи, що підтверджують відповідність до встановлених вимог щодо співробітників, які задіяні в здійсненні охоронних заходів.

Ліцензія на приватну охоронну діяльність не може бути отримана, якщо буде:

  • встановлено невідповідність здобувача ліцензії ліцензійним умовам;
  • виявлено недостовірність даних у підтвердних документах, поданих претендентом ліцензії.

Суб’єкт охоронної діяльності, який отримав ліцензію, зобов’язаний:

  • зберігати протягом терміну дії ліцензії документи, копії яких подавались органу ліцензування;
  • повідомляти органу ліцензування про всі зміни в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;
  • зберігати фото і відеоматеріали, отримані під час проведення охоронної діяльності;
  • вести письмовий або електронний облік договорів охорони;
  • вказувати в договорах охорони умов відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок неналежного виконання охоронної діяльності;

Ліцензований суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний негайно повідомляти будь-яким способом територіальні органи Національної поліції про факти виникнення правопорушень по відношенню до персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які перебувають під охороною.

Ціна на ліцензію з охоронної діяльності полягає з адміністративного збору та вартості послуг юридичної компанії.