Главная » Бухгалтерські послуги » Обов’язковий аудит

Обов’язковий аудит

Обов’язковий аудит – це щорічна обов’язкова аудиторська перевірка ведення бухгалтерського обліку і фінансової (бухгалтерської) звітності організації.

Відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” проведення аудиту є обов’язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарюючих суб’єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, чия звітність підлягає офіційному розголошенню, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю.

Обов’язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності господарюючих суб’єктів з річним господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проводиться один раз на три роки;

2) перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів;

4) державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності;

5) порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом.

Проведення аудиту є обов’язковим також в інших випадках, передбачених законами України.

Фахівці ТОВ Факторія Київ  відповідно до укладених договорів надання аудиторських послуг проводять обов’язковий аудит:

достовірності річної бухгалтерської (фінансової) звітності;
правильності відображення операцій за рахунками бухгалтерського обліку;
цільового використання кредитів та інвестицій;
фінансового стану інвестора (ініціатора інвестиційного проекту);
фінансового стану емітента цінних паперів;
інших показників фінансової та господарської діяльності організації або індивідуального підприємця у випадках, передбачених законодавством.


Результат обов’язкового аудиту оформляється у вигляді звіту з детальним описом проведених аудиторських процедур, виявлених недоліків (порушень) та рекомендацій щодо їх виправлення.

guest
0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі