Главная » Бухгалтерські послуги » Податковий аудит

Податковий аудит

Податковий аудит юридичної особи


Аудиторські послуги Факторія Київ Податковий  аудит – це комплексна перевірка фінансової діяльності підприємства за певний період з метою виявлення фактів неправильного ведення податкового обліку, неповної або надмірної сплати податків і внесків, помилок при складанні податкових декларацій, а також оцінки податкових ризиків існуючого порядку ведення бізнесу.

Ви зможете здійснити при проведенні податкового аудиту:

 • первинне обстеження господарської діяльності вашої організації;
 • аналіз повноти і правильності податкової політики вашої організації;
 • перевірку правильності визначення податкової бази і ставок;
 • перевірку своєчасності і повноти перерахування податків і страхових внесків до бюджету і державні позабюджетні фонди;
 • виявлення зон можливих ризиків при податкових перевірках;
 • аналіз правомірності застосування наданих законодавством податкових пільг або інших механізмів, що дозволяють знизити податкове навантаження;
 • аналіз застосовуваної методології бухгалтерського обліку.


Єдиних процедур проведення податкового аудиту не існує. Кожна аудиторська організація розробляє власну методику на підставі практичного досвіду і бездоганного знання нормативних актів.

Податковою аудит проводять найдосвідченіші співробітники аудиторської компанії, здатні зрозуміти реальну схему діяльності Клієнта. В цілому податковий аудит є виконання спеціального завдання з розгляду податкової та бухгалтерської звітності, результатом якого є висловлення думки про достовірність податкової звітності та видача зауважень і рекомендацій в письмовому вигляді (надання звіту) щодо їх виправлення в разі виявлення істотних відхилень, що призводять до появи податкових ризиків.

Проведення податкового аудиту дозволяє Клієнту отримати впевненість у тому, що його підприємство, вірно обчислити і вчасно сплатило всі необхідні податки і позабюджетні платежі.

Однак необхідно зауважити, що податковий аудит не є панацеєю від усіх бід. Для забезпечення впевненості в тому, що ймовірність санкцій податкових органів зведена до мінімуму, необхідна повноцінна аудиторська перевірка.

Результат податкового аудиту оформляється у вигляді звіту з детальним описом проведених аудиторських процедур, виявлених недоліків (порушень) та рекомендацій щодо їх виправлення.

Податковий аудит від компанії “Факторія-Київ”:

 1. Це послуги якісного аудиту, проведеного за зручним для Вас графіком і в зручний для Вас робочий час.
 2. Професійну компетентність, об’єктивність, чесність, а також ретельність і високий професіоналізм всіх наших співробітників.
 3. Мінімізація ризику виникнення претензій з боку перевіряючих інстанцій.

Найбільш ефективні результати досягаються при проведенні поетапних (щоквартальних, піврічних) перевірок, які забезпечують своєчасне внесення виправлень, що запобігає можливі штрафні санкції з боку контролюючих органів.

Податковий аудит має на увазі більш тісний контакт Клієнта з аудиторами, можливість отримання своєчасних консультацій бухгалтером протягом терміну дії договору, а також рівномірний розподіл трудових і матеріальних витрат на аудит протягом звітного року при незмінній вартості договору.

Мета податкового аудиту:

 • більш ефективне планування фінансової діяльності Клієнта;
 • зниження трудомісткості внесення виправлень в бухгалтерську (фінансову) звітність за підсумками року;
 • своєчасне отримання за підсумками року позитивного аудиторського висновку.

Завдання податкового аудиту:

 • своєчасне виявлення помилок і спотворень бухгалтерської (фінансової) звітності Клієнта;
 • постійний контроль стану бухгалтерської та податкової звітності з урахуванням вимог законодавства України;
 • своєчасні рекомендації з поточних питань фінансово-господарської діяльності;
 • поетапне внесення виправлень в бухгалтерську (фінансову) звітність.

Звіт про виконану роботу формується за підсумками кожного аудируемого періоду за зручним для Вас графіком, що сприяє кращої обробці звітних матеріалів співробітниками Вашої бухгалтерської служби, а також серйозного скорочення термінів підготовки аудиторського висновку.

Метою аудиту за спеціальним завданням є висловлення думки про достовірність перевіряється ділянки або показника аудируемого особи, а також відповідність порядку його розрахунку або формування вимогам законодавства України.

Аудит за спеціальним завданням може проводитися:

 • за запитом власника, виконавчого органу або потенційного інвестора;
 • при зміні керівника або головного бухгалтера;
 • при придбанні підприємства;
 • при реорганізації (ліквідації) підприємства.


В рамках договору по спеціальним аудиторським завданням можуть бути надані наступні послуги:

 • аудит складу і вартості підприємства як майнового комплексу;
 • аудит фінансового стану інвестора;
 • аудит фактичного формування статутного фонду юридичної особи (іноземної організації, резидента вільної економічної зони (ВЕЗ);
 • аудит системи внутрішнього контролю та ефективності її функціонування;
 • аудит спільної діяльності, тобто аудиту підлягає спільний проект кількох організацій;
 • аудит операцій з цінними паперами, зовнішньоекономічної діяльності та інших окремих фінансово-господарських операцій;
 • аудит цільового використання коштів;
 • правильність обліку операцій з нарахування і виплати заробітної плати та виплат соціального характеру;
 • правильність обліку і формування дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • аналіз трудових ресурсів, аналіз забезпеченості організації трудовими ресурсами;
 • перевірка штатної дисципліни, і дотримання законодавства з праці;
 • можливі і інші спеціальні завдання, які необхідні Клієнту.

Зміст, характер і обсяг завдань, а також форма представлення результатів за підсумками аудиту попередньо обговорюються в технічному завданні.

Популярні послуги:

guest
0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі