Главная » Реєстрація / перереєстрація » Примусове виключення зі складу засновників

Примусове виключення зі складу засновників

Примусове виключення зі складу засновників ТОВ, згідно з чинним законодавством, можливо тільки в двох випадках:

  • Невнесення вкладу до статутного капіталу у встановлені терміни;
  • У разі смерті учасника, якщо спадкоємці, які є правонаступниками, своєчасно не звернулися із заявою про вступ до товариства.

Примусове виключення учасника, викликане простроченням внесення вкладу або його частини, відбувається наступним чином. Виконавчий орган товариства повинен відправити йому письмове попередження про прострочення. Таке попередження містить інформацію про своєчасно невнесення внеску або його частини і додатковий термін, який надається для погашення заборгованості. Додатковий термін встановлюється виконавчим органом або статутом товариства, але не перевищує 30 днів. Якщо учасник не вносить вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового терміну, то виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, яке може виключити учасника товариства в зв’язку з заборгованістю по внесенню вкладу.

Також примусове виключення зі складу засновників підприємства може здійснюється при відсутності спадкоємців або правонаступників померлого засновника. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємцю або правонаступнику без згоди учасників товариства.

Примусове виключення зі складу засновників фірми можливо реалізувати такими шляхами:

  • Позасудовому порядку – виключення учасника здійснюється за рішенням загальних зборів, в умовах голосування більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів. Наявність кворуму є обов’язковим для скликання загальних зборів. Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники або представники учасників, що володіють в сукупності більш як 50% голосів. Саме до виключної компетенції загальних зборів учасників належать вирішення питань про виключення учасників товариства;
  • Судовому порядку. Цей шлях складний і тернистий. Суди часто мотивують відмову в задоволенні позовних вимог тим, що примусове виключення учасника з товариства належить до виключної компетенції загальних зборів і суд не повинен втручатися в діяльність суспільства. В судовому порядку може бути розглянуто питання лише про правомірність чи неправомірність рішення загальних зборів учасників про виключення учасника з товариства.