Главная » Реєстрація / перереєстрація » Вихід зі складу засновників ТОВ

Вихід зі складу засновників ТОВ

Вийти зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю можна двома способами – за власним бажанням і шляхом виключення зі складу засновників.

Порядок виходу учасника з ТОВ за власним бажанням залежить від розміру частки такого учасника в статутному капіталі. Учасники, частка яких становить менше 50%, можуть вийти з товариства в будь-який час без згоди інших учасників. У свою чергу, учасники з часткою 50% і більше можуть вийти тільки за згодою всіх інших учасників протягом одного місяця з дня надання згоди останнім учасником.

Вихід зі складу засновників шляхом виключення учасника з ТОВ здійснюється на підставі систематичного невиконання або неналежного виконання обов’язків, а так само перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства. Крім цього, учасник також може бути виключений з товариства в разі невнесення ним свого вкладу протягом встановленого законом терміну.

Вихід учасника з ТОВ через процес виключення відбувається шляхом прийняття рішення вищим органом управління – загальними зборами учасників товариства. Для цього потрібна більшість голосів усіх учасників, що мають право голосу з відповідних питань, якщо статутом не передбачено інше.

Учасник ТОВ вважається що з суспільства, з дня державної реєстрації його виходу. При цьому слід врахувати, що законодавство України прямо забороняє вихід учасника з товариства, якщо в результаті цього в суспільстві не залишиться жодного учасника.

Основним результатом виходу зі складу засновника є обов’язок суспільства виплатити учаснику, який припинив свою участь в ТОВ, вартість належної йому частки. Для цього товариство зобов’язане не пізніше 30 днів з дня, коли дізналася або повинна була дізнатися про вихід учасника, а в разі виключення учасника – протягом 30 днів з дня прийняття загальними зборами відповідного рішення, повідомити колишньому учасникові вартість його частки. Крім того, в разі добровільного припинення участі, товариство зобов’язане надати учаснику, який прийняв таке рішення, обґрунтований розрахунок і копії документів, необхідні для виплати вартості належної йому частки.

Товариство зобов’язане виплатити колишньому учасникові вартість його частки в перебігу одного року з дня, коли дізналася або повинна була дізнатися про вихід учасника, якщо інший строк не встановлений статутом.