Главная » Реєстрація / перереєстрація » Збільшення статутного капіталу ТОВ

Збільшення статутного капіталу ТОВ

Збільшення статутного капіталу ТОВ можливо зробити за рахунок додаткових внесків учасників товариства з обмеженою відповідальністю або третіх осіб.

Кожен учасник може скористатися своїм правом зробити додатковий внесок в межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки в статутному капіталі. Однак, статутом або одноголосним рішенням загальних зборів учасників може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій часток учасників в статутному капіталі.

Намір про збільшення статутного капіталу оформлюється рішенням загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових внесків.

У рішенні вказується:

  • загальна сума збільшення статутного капіталу товариства;
  • коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника;
  • планований розмір статутного капіталу;
  • термін для внесення додаткових вкладів.

Рішення про наміри збільшити статутний капітал є обов’язковим. Державна реєстрація здійснюється за фактом затвердження змін до статутного капіталу (фактичного внесення вкладів).

Загальна сума збільшення статутного капіталу розраховується шляхом визначення грошової оцінки додаткового вкладу. У разі внесення додаткового вкладу в негрошовій формі необхідно провести його грошову оцінку. Якщо додатковий внесок сформований за рахунок майна, то в протоколі про збільшення статутного капіталу необхідно вказати перелік майна, інвентарні та заводські номери.

Збільшення частки в статутному капіталі може бути зроблено шляхом прийняття рішення учасниками про перерозподіл часток в статутному капіталі. Розмір нових часток учасників в такому випадку визначається шляхом ділення запланованого обсягу статутного капіталу на бажаний розмір частки учасника.

У рішенні загальних зборів учасників при затвердженні розмірів часток учасників і визначенні їх номінальної вартості додатково слід зазначити, яку частину учасник вносить за рахунок грошового внеску, а яку за рахунок майна.

Рішення загальних зборів учасників і нова редакція установчого документа викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується і підписується засновниками, уповноваженими ними особами або головою разом з секретарем загальних зборів (в разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні має бути посвідченим нотаріально.