Главная » Реєстрація / перереєстрація » Зміна складу засновника

Зміна складу засновника

Зміна складу засновника являє собою процедуру зміни складу учасників юридичної особи, яка здійснюється в разі продажу корпоративних прав на частину статутного фонду, подачі засновником заяви про вихід, продажу підприємства або в порядку спадкування.

Зміна складу засновників ТОВ відбувається також у разі виключення учасника товариства зі складу засновників.

Оскільки відомості про зміну складу засновників ТОВ, їх часткою в статутному капіталі, розміру статутного капіталу, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі можуть змінюватися за час існування ТОВ, їх необхідно вносити до статуту товариства та реєструвати у державного реєстратора.

Підставою для внесення змін до статуту є рішення загальних зборів засновників, викладене в протоколі засідання. Зміни до статуту викладаються у вигляді додатку до статуту або статуту в новій редакції. Протокол і зміни до статуту підписують засновники або голова з секретарем зборів, їх підписи завіряються нотаріально. Таким чином фіксується зміна складу засновників ТОВ.

Засновник товариства мають право передати свою частку в статутному капіталі товариства або її частину іншій особі. Він може зробити це за плату, тобто продати, або відчужити іншим способом. Слід врахувати, що закон не забороняє засновникові передавати свою частку в капіталі особі, яка не входить до складу засновників ТОВ, однак таке обмеження може бути передбачено статутом. Окремо слід відзначити, що законодавством передбачено переважне право інших співзасновників товариства на покупку цієї частки в розмірі, пропорційному до їхніх часток у статутному капіталі.

У разі смерті засновника ТОВ його спадкоємці мають переважне право на вступ до товариства. Це право не може бути обмежене статутом, однак за рішенням загальних зборів спадкоємцям може бути відмовлено у вступі до громади. Матеріальні зобов’язання товариства перед спадкоємцями зберігаються при будь-яких умовах. У разі відмови спадкоємців в прийнятті в ТОВ, а також в разі відмови спадкоємця від вступу в ТОВ, йому видається в грошовій або натуральній формі частка в майна, що належала спадкодавцеві.

Якщо відбувається зміна засновника ТОВ – юридичної особи, то в разі його організації або ліквідації з переходом майнових прав до іншої особи при правонаступництво застосовуються ті ж правила, що і для засновника – фізичної особи.